СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2002 / Том 4 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 504 от 30.1.2018 г.)

Оксфорд и Оксфорд юнивърсити прес
Силвия Хейкокс

(изтегляния 629 от 30.1.2018 г.)

Дистрибуция и промоция на книгата
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 538 от 30.1.2018 г.)

Плевенските печатници 1886-1947 година
Николай Чорбаджиев

(изтегляния 1163 от 30.1.2018 г.)

Аспекти в творчеството на Виктор Пасков. Издателска дейност
Геновева Дечева

(изтегляния 4340 от 30.1.2018 г.)

Родното книгоиздаване между традицията и модерния свят
Стефан Коларов

(изтегляния 565 от 30.1.2018 г.)

Етюди за тъгата
Радослав Радев

(изтегляния 465 от 30.1.2018 г.)