СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 241 от 30.1.2018 г.)

Родното книгоиздаване между традицията и модерния свят
Стефан Коларов
(изтегляния 277 от 30.1.2018 г.)

От "Летоструй" до "Книжарски известия"
Петър Парижков
(изтегляния 288 от 30.1.2018 г.)

Българската книга в първите години на XXI век (2000–2002 г.)
Татяна Дерменджиева
(изтегляния 210 от 30.1.2018 г.)

Книга и реклама
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 454 от 30.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 261 от 30.1.2018 г.)