СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 375 от 30.1.2018 г.)

Родното книгоиздаване между традицията и модерния свят
Стефан Коларов

(изтегляния 409 от 30.1.2018 г.)

От "Летоструй" до "Книжарски известия"
Петър Парижков

(изтегляния 451 от 30.1.2018 г.)

Българската книга в първите години на XXI век (2000–2002 г.)
Татяна Дерменджиева

(изтегляния 348 от 30.1.2018 г.)

Книга и реклама
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 696 от 30.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 435 от 30.1.2018 г.)