СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 222 от 30.1.2018 г.)

Книгата - бъдеще време в миналото
(изтегляния 331 от 30.1.2018 г.)

Рецензионният екземпляр - ядро на издателската комуникация
Евгения Русинова
(изтегляния 228 от 30.1.2018 г.)

Пресрекламата в съвременния информационен всекидневник
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 271 от 30.1.2018 г.)

Още нещо за книгоиздателя Гео Милев
Алберт Бенбасат
(изтегляния 227 от 30.1.2018 г.)

Издание от европейска величина
Петър Парижков
(изтегляния 310 от 30.1.2018 г.)

За академик Иван Радев - човека и литературния историк
Елена Налбантова
(изтегляния 225 от 30.1.2018 г.)

Печатът в Сливен от Освобождениет до 1944 г.
Таня Станева
(изтегляния 410 от 30.1.2018 г.)

Четене и книжен пазар
Стефан Коларов
(изтегляния 298 от 30.1.2018 г.)

Критика и библиография (Рецензии)
(изтегляния 263 от 30.1.2018 г.)