СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 382 от 30.1.2018 г.)

Книгата - бъдеще време в миналото

(изтегляния 514 от 30.1.2018 г.)

Рецензионният екземпляр - ядро на издателската комуникация
Евгения Русинова

(изтегляния 357 от 30.1.2018 г.)

Пресрекламата в съвременния информационен всекидневник
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 429 от 30.1.2018 г.)

Още нещо за книгоиздателя Гео Милев
Алберт Бенбасат

(изтегляния 352 от 30.1.2018 г.)

Издание от европейска величина
Петър Парижков

(изтегляния 487 от 30.1.2018 г.)

За академик Иван Радев - човека и литературния историк
Елена Налбантова

(изтегляния 350 от 30.1.2018 г.)

Печатът в Сливен от Освобождениет до 1944 г.
Таня Станева

(изтегляния 660 от 30.1.2018 г.)

Четене и книжен пазар
Стефан Коларов

(изтегляния 488 от 30.1.2018 г.)

Критика и библиография (Рецензии)

(изтегляния 411 от 30.1.2018 г.)