СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 544 от 30.1.2018 г.)

Книгата - бъдеще време в миналото

(изтегляния 694 от 30.1.2018 г.)

Рецензионният екземпляр - ядро на издателската комуникация
Евгения Русинова

(изтегляния 547 от 30.1.2018 г.)

Пресрекламата в съвременния информационен всекидневник
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 618 от 30.1.2018 г.)

Още нещо за книгоиздателя Гео Милев
Алберт Бенбасат

(изтегляния 551 от 30.1.2018 г.)

Издание от европейска величина
Петър Парижков

(изтегляния 686 от 30.1.2018 г.)

За академик Иван Радев - човека и литературния историк
Елена Налбантова

(изтегляния 508 от 30.1.2018 г.)

Печатът в Сливен от Освобождениет до 1944 г.
Таня Станева

(изтегляния 955 от 30.1.2018 г.)

Четене и книжен пазар
Стефан Коларов

(изтегляния 723 от 30.1.2018 г.)

Критика и библиография (Рецензии)

(изтегляния 612 от 30.1.2018 г.)