СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 432 от 30.1.2018 г.)

Комуникация на дизайна и оформителските подходи
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 1159 от 30.1.2018 г.)

Поетът, Александър Паскалев и "Подир сенките на облаците"
Стефан Коларов

(изтегляния 597 от 30.1.2018 г.)

Чуждата литература се чете повече от българската
Ана Стоянова

(изтегляния 449 от 30.1.2018 г.)

Във Враца търсят "Камасутра" и "Сексът в Древен Китай"
Владислава Ст. Бешировска

(изтегляния 461 от 30.1.2018 г.)

Райко Блъсков - първият от съзвездието Блъскови
Елена Георгиева

(изтегляния 675 от 30.1.2018 г.)

"Търсим богато тематично разнообразие" - Интервю
Здравка Димова

(изтегляния 555 от 30.1.2018 г.)

Светът на Йордан Радичков
Галина Славчева

(изтегляния 673 от 30.1.2018 г.)

Проповед за едного
Илия Пехливанов

(изтегляния 470 от 30.1.2018 г.)

Критика и библиография (Рецензии)

(изтегляния 540 от 30.1.2018 г.)