СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2003 / Том 5 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 210 от 30.1.2018 г.)

Комуникация на дизайна и оформителските подходи
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 552 от 30.1.2018 г.)

Поетът, Александър Паскалев и "Подир сенките на облаците"
Стефан Коларов
(изтегляния 273 от 30.1.2018 г.)

Чуждата литература се чете повече от българската
Ана Стоянова
(изтегляния 212 от 30.1.2018 г.)

Във Враца търсят "Камасутра" и "Сексът в Древен Китай"
Владислава Ст. Бешировска
(изтегляния 208 от 30.1.2018 г.)

Райко Блъсков - първият от съзвездието Блъскови
Елена Георгиева
(изтегляния 302 от 30.1.2018 г.)

"Търсим богато тематично разнообразие" - Интервю
Здравка Димова
(изтегляния 253 от 30.1.2018 г.)

Светът на Йордан Радичков
Галина Славчева
(изтегляния 330 от 30.1.2018 г.)

Проповед за едного
Илия Пехливанов
(изтегляния 218 от 30.1.2018 г.)

Критика и библиография (Рецензии)
(изтегляния 251 от 30.1.2018 г.)