СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научна конференция "Книгата: бъдеще време в миналото?! Глобализация и национална идентичност"


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


262 изтегляния от 30.1.2018 г.