СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Комуникация на дизайна и оформителските подходи


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


563 изтегляния от 30.1.2018 г.