СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 361 от 30.1.2018 г.)

Една трудна равносметка и едно ново начало
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 421 от 30.1.2018 г.)

Драматургът, Александър Паскалев и театърът на живота
Стефан Любенов

(изтегляния 489 от 30.1.2018 г.)

Синовете от "Съзвездието Блъскови"
Елена Георгиева

(изтегляния 1038 от 30.1.2018 г.)

Книговед с възрожденски дух и поетичско вдъхновение
Донка Правдомирова

(изтегляния 477 от 30.1.2018 г.)

Притча за старобългарската книга
Петър Парижков

(изтегляния 372 от 30.1.2018 г.)

"Да задоволояваме духовните нужди на нашите читатели"
Евгения Русинова

(изтегляния 460 от 30.1.2018 г.)

Автобиографията като жанр
Даниела М. Димитрова

(изтегляния 1545 от 30.1.2018 г.)

Книгата като събитие
Алберт Бенбасат

(изтегляния 496 от 30.1.2018 г.)

Белетристика, родена от суровите истини на живота
Стефан Коларов

(изтегляния 392 от 30.1.2018 г.)