СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 465 от 30.1.2018 г.)

Една трудна равносметка и едно ново начало
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 549 от 30.1.2018 г.)

Драматургът, Александър Паскалев и театърът на живота
Стефан Любенов

(изтегляния 626 от 30.1.2018 г.)

Синовете от "Съзвездието Блъскови"
Елена Георгиева

(изтегляния 1264 от 30.1.2018 г.)

Книговед с възрожденски дух и поетичско вдъхновение
Донка Правдомирова

(изтегляния 624 от 30.1.2018 г.)

Притча за старобългарската книга
Петър Парижков

(изтегляния 495 от 30.1.2018 г.)

"Да задоволояваме духовните нужди на нашите читатели"
Евгения Русинова

(изтегляния 595 от 30.1.2018 г.)

Автобиографията като жанр
Даниела М. Димитрова

(изтегляния 1766 от 30.1.2018 г.)

Книгата като събитие
Алберт Бенбасат

(изтегляния 706 от 30.1.2018 г.)

Белетристика, родена от суровите истини на живота
Стефан Коларов

(изтегляния 510 от 30.1.2018 г.)