СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 241 от 30.1.2018 г.)

Една трудна равносметка и едно ново начало
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 276 от 30.1.2018 г.)

Драматургът, Александър Паскалев и театърът на живота
Стефан Любенов
(изтегляния 332 от 30.1.2018 г.)

Синовете от "Съзвездието Блъскови"
Елена Георгиева
(изтегляния 772 от 30.1.2018 г.)

Книговед с възрожденски дух и поетичско вдъхновение
Донка Правдомирова
(изтегляния 332 от 30.1.2018 г.)

Притча за старобългарската книга
Петър Парижков
(изтегляния 229 от 30.1.2018 г.)

"Да задоволояваме духовните нужди на нашите читатели"
Евгения Русинова
(изтегляния 282 от 30.1.2018 г.)

Автобиографията като жанр
Даниела М. Димитрова
(изтегляния 1109 от 30.1.2018 г.)

Книгата като събитие
Алберт Бенбасат
(изтегляния 270 от 30.1.2018 г.)

Белетристика, родена от суровите истини на живота
Стефан Коларов
(изтегляния 263 от 30.1.2018 г.)