СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 538 от 30.1.2018 г.)

Една трудна равносметка и едно ново начало
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 630 от 30.1.2018 г.)

Драматургът, Александър Паскалев и театърът на живота
Стефан Любенов

(изтегляния 720 от 30.1.2018 г.)

Синовете от "Съзвездието Блъскови"
Елена Георгиева

(изтегляния 1426 от 30.1.2018 г.)

Книговед с възрожденски дух и поетичско вдъхновение
Донка Правдомирова

(изтегляния 722 от 30.1.2018 г.)

Притча за старобългарската книга
Петър Парижков

(изтегляния 591 от 30.1.2018 г.)

"Да задоволояваме духовните нужди на нашите читатели"
Евгения Русинова

(изтегляния 705 от 30.1.2018 г.)

Автобиографията като жанр
Даниела М. Димитрова

(изтегляния 1912 от 30.1.2018 г.)

Книгата като събитие
Алберт Бенбасат

(изтегляния 888 от 30.1.2018 г.)

Белетристика, родена от суровите истини на живота
Стефан Коларов

(изтегляния 578 от 30.1.2018 г.)