СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 229 от 30.1.2018 г.)

Похвално слово за светите братя Кирил и Методий
Иван Харалампиев
(изтегляния 801 от 30.1.2018 г.)

Уникално издание с принос към българската книжовност
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 307 от 30.1.2018 г.)

"Книгописец" - първото българско библиографско списание
Донка Правдомирова
(изтегляния 366 от 30.1.2018 г.)

Личност с многостранни научни и творчески приноси
Мария Младенова
(изтегляния 339 от 30.1.2018 г.)

В търсене на съвременни герои и проблеми
Стела Асенова
(изтегляния 233 от 30.1.2018 г.)

Библиотечният пъблик рилейшънс - мода или необходимост
Искра Арсенова
(изтегляния 914 от 30.1.2018 г.)