СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 474 от 30.1.2018 г.)

Похвално слово за светите братя Кирил и Методий
Иван Харалампиев

(изтегляния 1308 от 30.1.2018 г.)

Уникално издание с принос към българската книжовност
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 683 от 30.1.2018 г.)

"Книгописец" - първото българско библиографско списание
Донка Правдомирова

(изтегляния 685 от 30.1.2018 г.)

Личност с многостранни научни и творчески приноси
Мария Младенова

(изтегляния 598 от 30.1.2018 г.)

В търсене на съвременни герои и проблеми
Стела Асенова

(изтегляния 492 от 30.1.2018 г.)

Библиотечният пъблик рилейшънс - мода или необходимост
Искра Арсенова

(изтегляния 1428 от 30.1.2018 г.)