СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 203 от 30.1.2018 г.)

Похвално слово за светите братя Кирил и Методий
Иван Харалампиев
(изтегляния 759 от 30.1.2018 г.)

Уникално издание с принос към българската книжовност
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 284 от 30.1.2018 г.)

"Книгописец" - първото българско библиографско списание
Донка Правдомирова
(изтегляния 330 от 30.1.2018 г.)

Личност с многостранни научни и творчески приноси
Мария Младенова
(изтегляния 292 от 30.1.2018 г.)

В търсене на съвременни герои и проблеми
Стела Асенова
(изтегляния 208 от 30.1.2018 г.)

Библиотечният пъблик рилейшънс - мода или необходимост
Искра Арсенова
(изтегляния 857 от 30.1.2018 г.)