СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

В търсене на съвременни герои и проблеми


Автори:
Стела Асенова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 30.1.2018 г.