СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотечният пъблик рилейшънс - мода или необходимост


Автори:
Искра Арсенова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


884 изтегляния от 30.1.2018 г.