СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възрожденската книгопечатна продукция във функционално-тематичен разрез


Автори:
Петър Парижков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


328 изтегляния от 30.1.2018 г.