СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 243 от 30.1.2018 г.)

"За повдигането и напредъка на книжарската търговия"
Петър Парижков
(изтегляния 242 от 30.1.2018 г.)

Безпощадна полемика и страстно родолюбие
Стефан Коларов
(изтегляния 345 от 30.1.2018 г.)

Библията - книга на книгите
Светла Шапкалова
(изтегляния 1001 от 30.1.2018 г.)

Медиатекстът като индикация на културата
Марина Маринова
(изтегляния 246 от 30.1.2018 г.)

Откровения с мъдра тъга и земна обич
Стефан Любенов
(изтегляния 227 от 30.1.2018 г.)