СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 515 от 30.1.2018 г.)

"За повдигането и напредъка на книжарската търговия"
Петър Парижков

(изтегляния 532 от 30.1.2018 г.)

Безпощадна полемика и страстно родолюбие
Стефан Коларов

(изтегляния 716 от 30.1.2018 г.)

Библията - книга на книгите
Светла Шапкалова

(изтегляния 1848 от 30.1.2018 г.)

Медиатекстът като индикация на културата
Марина Маринова

(изтегляния 535 от 30.1.2018 г.)

Откровения с мъдра тъга и земна обич
Стефан Любенов

(изтегляния 492 от 30.1.2018 г.)