СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 342 от 30.1.2018 г.)

От ръкописа към издателската традиция
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 770 от 30.1.2018 г.)

Богато и плодотворно сътрудничество
Донка Правдомирова

(изтегляния 463 от 30.1.2018 г.)

Руската преводна художествена литература в сп. "Критика"
Мария Николова

(изтегляния 416 от 30.1.2018 г.)

Репортажи
Ася Митева Иван Охридски

(изтегляния 387 от 30.1.2018 г.)

Ценна библиография за Йордан Радичков
Живка Радева

(изтегляния 394 от 30.1.2018 г.)

Кости за мама
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 347 от 30.1.2018 г.)