СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 220 от 30.1.2018 г.)

От ръкописа към издателската традиция
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 483 от 30.1.2018 г.)

Богато и плодотворно сътрудничество
Донка Правдомирова
(изтегляния 265 от 30.1.2018 г.)

Руската преводна художествена литература в сп. "Критика"
Мария Николова
(изтегляния 283 от 30.1.2018 г.)

Репортажи
Иван Охридски Ася Митева
(изтегляния 229 от 30.1.2018 г.)

Ценна библиография за Йордан Радичков
Живка Радева
(изтегляния 223 от 30.1.2018 г.)

Кости за мама
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 214 от 30.1.2018 г.)