СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2004 / Том 6 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 442 от 30.1.2018 г.)

От ръкописа към издателската традиция
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 927 от 30.1.2018 г.)

Богато и плодотворно сътрудничество
Донка Правдомирова

(изтегляния 603 от 30.1.2018 г.)

Руската преводна художествена литература в сп. "Критика"
Мария Николова

(изтегляния 539 от 30.1.2018 г.)

Репортажи
Ася Митева Иван Охридски

(изтегляния 528 от 30.1.2018 г.)

Ценна библиография за Йордан Радичков
Живка Радева

(изтегляния 511 от 30.1.2018 г.)

Кости за мама
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 456 от 30.1.2018 г.)