СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 216 от 30.1.2018 г.)

Книгата - Ноевият ковчег на третото хилядолетие
Петър Парижков
(изтегляния 697 от 30.1.2018 г.)

Пътят към Голгота или револвер, отрова и безсмъртие
Стефан Коларов
(изтегляния 801 от 30.1.2018 г.)

Пътят на новобългарската книга
Николай Ликовски
(изтегляния 274 от 30.1.2018 г.)

Нещо повече от справочник
Евгения Русинова
(изтегляния 236 от 30.1.2018 г.)

"Книгата ще оцелее през вековете" - Интервю
Георги Таков
(изтегляния 193 от 30.1.2018 г.)

"Setting the agenda" или за медийните ефекти върху общественото мнение
Десислава Андреева
(изтегляния 349 от 30.1.2018 г.)

Библиография за разказвача на притчи
Стела Асенова
(изтегляния 251 от 30.1.2018 г.)

Дом за Звездан
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 203 от 30.1.2018 г.)