СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 353 от 30.1.2018 г.)

Книгата - Ноевият ковчег на третото хилядолетие
Петър Парижков

(изтегляния 1451 от 30.1.2018 г.)

Пътят към Голгота или револвер, отрова и безсмъртие
Стефан Коларов

(изтегляния 990 от 30.1.2018 г.)

Пътят на новобългарската книга
Николай Ликовски

(изтегляния 472 от 30.1.2018 г.)

Нещо повече от справочник
Евгения Русинова

(изтегляния 365 от 30.1.2018 г.)

"Книгата ще оцелее през вековете" - Интервю
Георги Таков

(изтегляния 325 от 30.1.2018 г.)

"Setting the agenda" или за медийните ефекти върху общественото мнение
Десислава Андреева

(изтегляния 480 от 30.1.2018 г.)

Библиография за разказвача на притчи
Стела Асенова

(изтегляния 409 от 30.1.2018 г.)

Дом за Звездан
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 394 от 30.1.2018 г.)