СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 555 от 30.1.2018 г.)

Книгата - Ноевият ковчег на третото хилядолетие
Петър Парижков

(изтегляния 2521 от 30.1.2018 г.)

Пътят към Голгота или револвер, отрова и безсмъртие
Стефан Коларов

(изтегляния 1203 от 30.1.2018 г.)

Пътят на новобългарската книга
Николай Ликовски

(изтегляния 668 от 30.1.2018 г.)

Нещо повече от справочник
Евгения Русинова

(изтегляния 547 от 30.1.2018 г.)

"Книгата ще оцелее през вековете" - Интервю
Георги Таков

(изтегляния 503 от 30.1.2018 г.)

"Setting the agenda" или за медийните ефекти върху общественото мнение
Десислава Андреева

(изтегляния 644 от 30.1.2018 г.)

Библиография за разказвача на притчи
Стела Асенова

(изтегляния 598 от 30.1.2018 г.)

Дом за Звездан
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 579 от 30.1.2018 г.)