СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 222 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константина Недкова с проф. д-р Стоян Денчев
Константина Недкова
(изтегляния 300 от 29.1.2018 г.)

Приемственост и промяна
Константина Недкова
(изтегляния 198 от 29.1.2018 г.)

"Бъди добър към всички и търси доброто у всеки"
Константина Недкова
(изтегляния 286 от 29.1.2018 г.)

Българката и библиографията (Исторически дискурс)
Донка Правдомирова
(изтегляния 273 от 29.1.2018 г.)

Авторското право и информационното общество
Пламена Попова
(изтегляния 212 от 29.1.2018 г.)

Слово за Антон Дончев
Ина Антонова
(изтегляния 192 от 29.1.2018 г.)

Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 396 от 29.1.2018 г.)

Домовете на изкуствата 1920–1944 г.
София Василева
(изтегляния 435 от 29.1.2018 г.)

Царските колекции на България - нашият имидж пред Европа
Илияна Найденова
(изтегляния 223 от 29.1.2018 г.)

Културната антропология като космос на знанието
Лора Величкова
(изтегляния 532 от 29.1.2018 г.)

Библиотечните промоции - проява на "тесни места"
Евгения Русева
(изтегляния 212 от 29.1.2018 г.)