СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 562 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константина Недкова с проф. д-р Стоян Денчев
Константина Недкова

(изтегляния 669 от 29.1.2018 г.)

Приемственост и промяна
Константина Недкова

(изтегляния 521 от 29.1.2018 г.)

"Бъди добър към всички и търси доброто у всеки"
Константина Недкова

(изтегляния 646 от 29.1.2018 г.)

Българката и библиографията (Исторически дискурс)
Донка Правдомирова

(изтегляния 680 от 29.1.2018 г.)

Авторското право и информационното общество
Пламена Попова

(изтегляния 600 от 29.1.2018 г.)

Слово за Антон Дончев
Ина Антонова

(изтегляния 573 от 29.1.2018 г.)

Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 891 от 29.1.2018 г.)

Домовете на изкуствата 1920–1944 г.
София Василева

(изтегляния 869 от 29.1.2018 г.)

Царските колекции на България - нашият имидж пред Европа
Илияна Найденова

(изтегляния 548 от 29.1.2018 г.)

Културната антропология като космос на знанието
Лора Величкова

(изтегляния 908 от 29.1.2018 г.)

Библиотечните промоции - проява на "тесни места"
Евгения Русева

(изтегляния 515 от 29.1.2018 г.)