СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 350 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константина Недкова с проф. д-р Стоян Денчев
Константина Недкова

(изтегляния 460 от 29.1.2018 г.)

Приемственост и промяна
Константина Недкова

(изтегляния 336 от 29.1.2018 г.)

"Бъди добър към всички и търси доброто у всеки"
Константина Недкова

(изтегляния 427 от 29.1.2018 г.)

Българката и библиографията (Исторически дискурс)
Донка Правдомирова

(изтегляния 423 от 29.1.2018 г.)

Авторското право и информационното общество
Пламена Попова

(изтегляния 403 от 29.1.2018 г.)

Слово за Антон Дончев
Ина Антонова

(изтегляния 346 от 29.1.2018 г.)

Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 617 от 29.1.2018 г.)

Домовете на изкуствата 1920–1944 г.
София Василева

(изтегляния 636 от 29.1.2018 г.)

Царските колекции на България - нашият имидж пред Европа
Илияна Найденова

(изтегляния 363 от 29.1.2018 г.)

Културната антропология като космос на знанието
Лора Величкова

(изтегляния 661 от 29.1.2018 г.)

Библиотечните промоции - проява на "тесни места"
Евгения Русева

(изтегляния 309 от 29.1.2018 г.)