СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Цената като инструмент на Е-маркетинга на българските издателства


Автори:
Мария Гуленова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


499 изтегляния от 29.1.2018 г.