СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


648 изтегляния от 29.1.2018 г.