СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ръкописните и печатите книги в библиотеката на Рилския манастир като информационен фонд в обучението на студентите


Автори:
Светла Шапкалова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


946 изтегляния от 29.1.2018 г.