СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Войната и българската армия в литературата след Първата световна война


Автори:
Сево Явашчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


661 изтегляния от 29.1.2018 г.