СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сп."Гражданка" (1911–1912 г.) в българската социална културна модернизация


Автори:
Жоржета Назърска

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1156 изтегляния от 29.1.2018 г.