СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Депозитът на печатни и други произведения - промени в законодателството и практиката


Автори:
Христо Вълчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


751 изтегляния от 29.1.2018 г.