СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От дълбокото подземие към картината на съвременния свят


Автори:
Дора Колева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 29.1.2018 г.