СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Управлението на университетска библиотека като библиотечно-информационен, образователен, културен и научен институт


Автори:
Елена Георгиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


881 изтегляния от 29.1.2018 г.