СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Уникална приписка с важно значение за българската историография


Автори:
Пеню Пенев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


551 изтегляния от 29.1.2018 г.