СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиографията като евристика (наблюдения от процеси на реконструкция)


Автори:
Николай Поппетров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


462 изтегляния от 29.1.2018 г.