СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приемственост и промяна


Автори:
Константина Недкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


360 изтегляния от 29.1.2018 г.