СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Авторското право и информационното общество


Автори:
Пламена Попова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 29.1.2018 г.