СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Да доставя на читающата публика средства за прочитане.." Дейността на Свищовското народно читалище в полето на българската книжнина през Възраждането


Автори:
Петър Парижков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


828 изтегляния от 29.1.2018 г.