СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Книгоиздаването и книгоразпространението - приоритетна задача на българското читалище в Цариград (1866–1876 г.)


Автори:
Елена Харбова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


500 изтегляния от 29.1.2018 г.