СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Да доставя на читающата публика средства за прочитане.." Дейността на Свищовското народно читалище в полето на българската книжнина през Възраждането


Автори:
Петър Парижков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


931 изтегляния от 29.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (608) / Austria  (1) / Bulgaria  (131) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Europe  (4) / Germany  (35) / Greece  (2) / Latvia  (1) / Macedonia  (2) / Portugal  (1) / Russian Federation  (10) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (24) / United States  (101)