СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Книгоиздаването и книгоразпространението - приоритетна задача на българското читалище в Цариград (1866–1876 г.)


Автори:
Елена Харбова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


588 изтегляния от 29.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (428) / Bulgaria  (27) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Germany  (34) / Greece  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (22) / United States  (57)