СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 195 от 29.1.2018 г.)

Принос към българската книга
(изтегляния 221 от 29.1.2018 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 489 от 29.1.2018 г.)

25-ти международен панаир на книгата- НДК, София
Емилия Николаева
(изтегляния 197 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константинa Недковa с проф. д-р Минчо Семов
Константина Недкова
(изтегляния 235 от 29.1.2018 г.)

Книгите и четенето в сп."Български книжици" (1858–1862 г.)
Таня Тодорова
(изтегляния 308 от 29.1.2018 г.)

Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят
Десислава Андреева
(изтегляния 218 от 29.1.2018 г.)

Антон Дончев в оптиката на българската библиография
Петър Парижков
(изтегляния 254 от 29.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 256 от 29.1.2018 г.)