СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 546 от 29.1.2018 г.)

Принос към българската книга

(изтегляния 620 от 29.1.2018 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 826 от 29.1.2018 г.)

25-ти международен панаир на книгата- НДК, София
Емилия Николаева

(изтегляния 552 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константинa Недковa с проф. д-р Минчо Семов
Константина Недкова

(изтегляния 626 от 29.1.2018 г.)

Книгите и четенето в сп."Български книжици" (1858–1862 г.)
Таня Тодорова

(изтегляния 938 от 29.1.2018 г.)

Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят
Десислава Андреева

(изтегляния 549 от 29.1.2018 г.)

Антон Дончев в оптиката на българската библиография
Петър Парижков

(изтегляния 629 от 29.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 642 от 29.1.2018 г.)