СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2005 / Том 7 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 477 от 29.1.2018 г.)

Принос към българската книга

(изтегляния 553 от 29.1.2018 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 755 от 29.1.2018 г.)

25-ти международен панаир на книгата- НДК, София
Емилия Николаева

(изтегляния 474 от 29.1.2018 г.)

Интервю на Константинa Недковa с проф. д-р Минчо Семов
Константина Недкова

(изтегляния 550 от 29.1.2018 г.)

Книгите и четенето в сп."Български книжици" (1858–1862 г.)
Таня Тодорова

(изтегляния 842 от 29.1.2018 г.)

Al-Jazeera: медийната перла на арабския свят
Десислава Андреева

(изтегляния 486 от 29.1.2018 г.)

Антон Дончев в оптиката на българската библиография
Петър Парижков

(изтегляния 556 от 29.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 559 от 29.1.2018 г.)