СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2006 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 258 от 29.6.2017 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 507 от 29.6.2017 г.)

Национална среща ЕКСПОПРИНТ-ПАК 2006
Стела Асенова
(изтегляния 256 от 29.6.2017 г.)

Културно дружество “Българско родно изкуство”
София Василева
(изтегляния 492 от 29.6.2017 г.)

Пролетен панаир на книгата
Емилия Николаева
(изтегляния 249 от 29.6.2017 г.)

Информационна ефективност на комуникационните канали
Николай Палашев
(изтегляния 234 от 29.6.2017 г.)

Непознатата Живка Драгнева
Жоржета Назърска
(изтегляния 411 от 29.6.2017 г.)

Остров Тасос
Христина Ралева
(изтегляния 243 от 29.6.2017 г.)

Хуманитарна библиография
Петър Парижков
(изтегляния 278 от 29.6.2017 г.)

Картина на библиографската сфера на планетата
Диана Ралева
(изтегляния 281 от 29.6.2017 г.)