СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2006 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 359 от 29.6.2017 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 737 от 29.6.2017 г.)

Национална среща ЕКСПОПРИНТ-ПАК 2006
Стела Асенова

(изтегляния 399 от 29.6.2017 г.)

Културно дружество “Българско родно изкуство”
София Василева

(изтегляния 699 от 29.6.2017 г.)

Пролетен панаир на книгата
Емилия Николаева

(изтегляния 360 от 29.6.2017 г.)

Информационна ефективност на комуникационните канали
Николай Палашев

(изтегляния 374 от 29.6.2017 г.)

Непознатата Живка Драгнева
Жоржета Назърска

(изтегляния 604 от 29.6.2017 г.)

Остров Тасос
Христина Ралева

(изтегляния 365 от 29.6.2017 г.)

Хуманитарна библиография
Петър Парижков

(изтегляния 403 от 29.6.2017 г.)

Картина на библиографската сфера на планетата
Диана Ралева

(изтегляния 408 от 29.6.2017 г.)