СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2006 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 505 от 29.6.2017 г.)

Издателски процеси между двете световни войни
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 947 от 29.6.2017 г.)

Национална среща ЕКСПОПРИНТ-ПАК 2006
Стела Асенова

(изтегляния 546 от 29.6.2017 г.)

Културно дружество “Българско родно изкуство”
София Василева

(изтегляния 906 от 29.6.2017 г.)

Пролетен панаир на книгата
Емилия Николаева

(изтегляния 510 от 29.6.2017 г.)

Информационна ефективност на комуникационните канали
Николай Палашев

(изтегляния 530 от 29.6.2017 г.)

Непознатата Живка Драгнева
Жоржета Назърска

(изтегляния 834 от 29.6.2017 г.)

Остров Тасос
Христина Ралева

(изтегляния 515 от 29.6.2017 г.)

Хуманитарна библиография
Петър Парижков

(изтегляния 542 от 29.6.2017 г.)

Картина на библиографската сфера на планетата
Диана Ралева

(изтегляния 544 от 29.6.2017 г.)