СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Информационна ефективност на комуникационните канали


Автори:
Николай Палашев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


415 изтегляния от 29.6.2017 г.