СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Как, защо и от кого бяха изгубени нашите книги, издадени отвъд границите на освободена България


Автори:
Чавдар Чернев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


676 изтегляния от 29.6.2017 г.