СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Книгоиздателски и книгоразпространителски професионални области – начало и развой до освобождението на България


Автори:
Люба Цветкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


805 изтегляния от 29.6.2017 г.