СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издателски процеси между двете световни войни


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


776 изтегляния от 29.6.2017 г.