СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Азбучен списък на заглавията на актуални за България периодични и продължаващи чуждестранни издания


Автори:
Александра Куманова
Стоян Денчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


894 изтегляния от 29.6.2017 г.