СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интердисциплинарен книговедско-библиотеко- ведски контекст на енциклопедията “Българска книга”


Автори:
Гергана Трифонова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


535 изтегляния от 29.6.2017 г.