СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нов труд – компендиум по медийна психология с насоченост на справочно издание


Автори:
Събина Ефтимова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


673 изтегляния от 29.6.2017 г.