СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 479 от 22.6.2017 г.)

За библиографското цитиране, библиографите и цитиращите
Теодор Иванов

(изтегляния 788 от 22.6.2017 г.)

Национална кръгла маса за освобождението на Златарица
Стела Асенова

(изтегляния 437 от 22.6.2017 г.)

Електронна представителност на академично издателство
Виолета Стоянова

(изтегляния 613 от 22.6.2017 г.)

Рецензии: подстъп към историята на родното книгоиздаване
Евгения Русинова

(изтегляния 749 от 22.6.2017 г.)