СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 293 от 22.6.2017 г.)

За библиографското цитиране, библиографите и цитиращите
Теодор Иванов
(изтегляния 552 от 22.6.2017 г.)

Национална кръгла маса за освобождението на Златарица
Стела Асенова
(изтегляния 267 от 22.6.2017 г.)

Електронна представителност на академично издателство
Виолета Стоянова
(изтегляния 350 от 22.6.2017 г.)

Рецензии: подстъп към историята на родното книгоиздаване
Евгения Русинова
(изтегляния 336 от 22.6.2017 г.)