СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 416 от 22.6.2017 г.)

За библиографското цитиране, библиографите и цитиращите
Теодор Иванов

(изтегляния 717 от 22.6.2017 г.)

Национална кръгла маса за освобождението на Златарица
Стела Асенова

(изтегляния 378 от 22.6.2017 г.)

Електронна представителност на академично издателство
Виолета Стоянова

(изтегляния 533 от 22.6.2017 г.)

Рецензии: подстъп към историята на родното книгоиздаване
Евгения Русинова

(изтегляния 687 от 22.6.2017 г.)