СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 584 от 22.6.2017 г.)

За библиографското цитиране, библиографите и цитиращите
Теодор Иванов

(изтегляния 908 от 22.6.2017 г.)

Национална кръгла маса за освобождението на Златарица
Стела Асенова

(изтегляния 542 от 22.6.2017 г.)

Електронна представителност на академично издателство
Виолета Стоянова

(изтегляния 724 от 22.6.2017 г.)

Рецензии: подстъп към историята на родното книгоиздаване
Евгения Русинова

(изтегляния 855 от 22.6.2017 г.)