СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 246 от 28.6.2017 г.)

Две книги от Йоан Павел II в България
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 378 от 29.6.2017 г.)

С нова визия сред печатните медии у нас
Стела Асенова
(изтегляния 269 от 29.6.2017 г.)

Книжарят Димитър Андреев (Ганди) – духовният, просветителят, мъдрият
Емилия Димитрова-Колева
(изтегляния 400 от 29.6.2017 г.)

Димитър Тонев - живата история на българската полиграфия
Мариана Корчакова
(изтегляния 246 от 29.6.2017 г.)

Приносни проучвания за историята на Русе
Иво Братанов
(изтегляния 387 от 29.6.2017 г.)