СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2007 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 539 от 28.6.2017 г.)

Две книги от Йоан Павел II в България
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 770 от 29.6.2017 г.)

С нова визия сред печатните медии у нас
Стела Асенова

(изтегляния 581 от 29.6.2017 г.)

Книжарят Димитър Андреев (Ганди) – духовният, просветителят, мъдрият
Емилия Димитрова-Колева

(изтегляния 916 от 29.6.2017 г.)

Димитър Тонев - живата история на българската полиграфия
Мариана Корчакова

(изтегляния 594 от 29.6.2017 г.)

Приносни проучвания за историята на Русе
Иво Братанов

(изтегляния 829 от 29.6.2017 г.)