СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

“Бертелсман” – един от лидерите на световното книгоиздаване


Автори:
Мария Гуленова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


514 изтегляния от 29.6.2017 г.