СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Димитър Тонев - живата история на българската полиграфия


Автори:
Мариана Корчакова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 29.6.2017 г.