СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За съвременните композиционни принципи при оформлението на книгата


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


413 изтегляния от 28.6.2017 г.