СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Шеста национална конференция "Библиотеки, четене, комуникации"


Автори:
Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 28.6.2017 г.