СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културната рецепция на женския периодичен печат в България (30–60-те години на ХХ в.): опит за реконструкция по данни от частен архив


Автори:
Жоржета Назърска

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1849 изтегляния от 29.6.2017 г.