СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културната рецепция на женския периодичен печат в България (30–60-те години на ХХ в.): опит за реконструкция по данни от частен архив


Автори:
Жоржета Назърска

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


2065 изтегляния от 29.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1345) / Asia/Pacific Region  (1) / Austria  (1) / Belgium  (1) / Bulgaria  (422) / Canada  (5) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Czech Republic  (1) / Europe  (5) / France  (2) / Germany  (46) / Greece  (2) / Israel  (1) / Netherlands  (3) / Poland  (3) / Portugal  (1) / Russian Federation  (9) / Sweden  (2) / Switzerland  (11) / Turkey  (3) / Ukraine  (16) / United Kingdom  (45) / United States  (135)