СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културната рецепция на женския периодичен печат в България (30–60-те години на ХХ в.): опит за реконструкция по данни от частен архив


Автори:
Жоржета Назърска

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


2240 изтегляния от 29.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Netherlands  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Asia/Pacific Region  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (45) / Europe  (5) / Israel  (1) / United States  (135) / Canada  (5) / Germany  (46) / NA (1520) / Russian Federation  (9) / China  (3) / Sweden  (2) / Austria  (1) / Bulgaria  (422) / Poland  (3) / Czech Republic  (1) / Switzerland  (11) / Turkey  (3) / Belgium  (1) / Ukraine  (16)