Journal Publisher
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Journal Publisher, 2004 / Volume 6 / Issue 4

Journal Articles

Table of Contents

(downloads 366 since 1/30/2018)

От ръкописа към издателската традиция
Lachezar Georgiev

(downloads 802 since 1/30/2018)

Богато и плодотворно сътрудничество
Donka Pravdomirova

(downloads 496 since 1/30/2018)

Репортажи
Asya Miteva Ivan Ohridski

(downloads 414 since 1/30/2018)

Кости за мама
Lachezar Georgiev

(downloads 376 since 1/30/2018)

  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2023