Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Илиана ПАВЛОВА (проф. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – медии и комуникации; журналистика; връзки с обществеността; комуникационен мениджмънт; социални медии и мрежи, култура и медии; https://orcid.org/0000-0001-8181-5671; е-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

 

Научен секретар: 

Десислава АНДРЕЕВА (доц. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – история на българската и световната журналистика; политическият дискурс във възрожденския печат; пресжурналистика; https://orcid.org/0000-0002-4664-8051; е-mail: d.eneva@ts.uni-vt.bg

 

Членове:

Димитрина СЕМОВА - проф. д-р, Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания (журналистика, етика и деонтология, обществени медии, политическа комуникация), https://orcid.org/0000-0001-8355-5121

Зоран ЙОВАНОВИЧ (проф. д-р в Университет в Ниш, Сърбия) – социология на масовата комуникация; интеркултурна комуникация и медии; медийна култура; е-mail 

Кармен ДЕЛ РОСИО МОНЕДЕРО МОРАЛЕС (доц. д-р в Университет в Малага, Испания) – журналистика; радио журналистика; история на журналистиката; https://orcid.org/0000-0002-3222-029X; е-mail: roi@uma.es

Стефан СЕРЕЗЛИЕВ (доц. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – брандинг; интегрирани маркетингови комуникации; връзки с обществеността; реклама; корпоративна социална отговорност; комуникационен дизайн и визуални комуникации; рекламен дизайн; визуална реторика; https://orcid.org/0000-0002-7586-8950; е-mail: sserezliev@nbu.bg

Фотини ЕГЛЕЗУ  (д-р в Институт по реторика и комуникационни изследвания, Гърция) – реторика и аргументация; https://orcid.org/0000-0001-6081-5998; е-mail: irese.rhetoric@gmail.com

Хюлия ОНАЛ (проф. д-р в Университет „18 март“, Чанаккале, Турция) –  медийна грамотност; кино, медии и дигиталната трансформация във висшето образование; https://orcid.org/0000-0001-9588-3843, e-mail: hulyaonal@comu.edu.tr 


 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Филологически факултет,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
ул. „Теодосий Търновски“ 2,
5003 Велико Търново, България
стая 512, тел. +359 62 618 346
media21journal@ts.uni-vt.bg
 
 
Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Теодосий Търновски“ № 2,
5003 гр. Велико Търново
тел. +359 62  618 295